Skip intro

Din donation till Aalto-universitetet innebär att du stödjer arbetet för ett starkare Finland.

Finland behöver nya idéer, spjutspetsforskning, företagsamhet, arbete och nytt ledarskap. Det krävs mod att ta steget ut i det okända för att utforska, lära och försöka.

Donera här

Varför Aalto?

För konkurrenskraft: Vi utbildar framtidens experter
För förändring: vi tror på kreativ samverkan mellan utbildningsområden
För praktiskt lärande: vi samarbetar med näringslivet

Donera här

Framtiden skapas nu.

Innovationer, nya företag, arbetsplatser och välfärd.

Delta även du

Donera här

FUNDRAISINGTEAMETS KONTAKTUPPGIFTER

Hannu Seristö

Vicerektor

+358 50 383 2478

hannu.seristo@aalto.fi

Teppo Heiskanen

Direktör, Partnerskap och företagsrelationer

+358 50 363 3223

teppo.heiskanen@aalto.fi

Sinikka Heikkala

Chef, Givarrelationer

+358 40 090 8899

sinikka.heikkala@aalto.fi

Maria Böling

Marknadsföringspecialist

+358 50 320 6663

maria.boling@aalto.fi

Nora Rahnasto

Fundraisingspecialist

+358 50 362 2243

nora.rahnasto@aalto.fi

Anne Hirvonen

Koordinator, Partnerskap och företagsrelationer

+358 50 361 4663

anne.hirvonen@aalto.fi