Blog Medelanskaffning Yleinen /

Framtiden skapas nu fundraisingkampanjen översteg alla förväntningar

Kampanjen startade år 2015 och dess syfte var att insamla 20 miljoner euro samt att öka antalet stödare. Staten matchar donationerna med en estimerad 1 till 1, 5 euro per varje insamlad euro. Den exakta summan blir klar senare.

 

I Heart Campus – mitt hjärtkampus kampanjen som var en del av Framtiden skapas nu –fundraisingkampanjen deltog mer än 100 personer genom att dela sina bästa minnen och bilder från Aalto samt insamlade en summa på totalt 34 057 euro i donationer.

Bekanta dig med våra nya donationsmöjligheter här. Du är också välkommen att kontakta vår fundraisingteam:

Teppo Heiskanen
Direktör, Partnerskap och företagsrelationer
teppo.heiskanen@aalto.fi
Mob. +358 50 363 3223

Sinikka Heikkala
Chef, Givarrelationer
sinikka.heikkala@aalto.fi
Mob. +358 400 908 899

Elina Karvonen
Specialist, Givarrelationer
elina.karvonen@aalto.fi
Mob. +358 50 364 1446

Marita Halme
Coordinator, Partnerskap och företagsrelationer
marita.halme@aalto.fi
Mob. +358 40 576 1349

Maria Böling
Marknadsföringsspecialist, Partnerskap och företagsrelationer
maria.boling@aalto.fi
Mob. +358 50 320 6663

GIVARRELATIONERTEAMETS KONTAKTUPPGIFTER

Hannu Seristö

Vicerektor

+358 50 383 2478

hannu.seristo(at)aalto.fi

Teppo Heiskanen

Direktör, Partnerskap och företagsrelationer

+358 50 363 3223

teppo.heiskanen(at)aalto.fi

Sinikka Heikkala

Chef, Givarrelationer

+358 400 908 899

sinikka.heikkala(at)aalto.fi

Elina Karvonen

Specialist, Givarrelationer (Föräldraledig)

+358 50 364 1446

elina.karvonen(at)aalto.fi

Jaana Tammisto

Specialist, Givarrelationer

+358 50 409 5772

jaana.tammisto(at)aalto.fi

Jenni Pyytövaara

Senior Specialist, Givarrelationer

+358 50 308 1162

jenni.pyytovaara(at)aalto.fi

Marita Halme

Koordinator, Partnerskap och företagsrelationer

+358 40 576 1349

marita.halme(at)aalto.fi

Katja Hampunen

Kommunikationskoordinator, Partnerskap och företagsrelationer

+358 50 475 0120

katja.hampunen(at)aalto.fi