Varför Aalto?

Finland behöver nya idéer, spjutspetsforskning, företagsamhet, arbete och nytt ledarskap. Det krävs mod att ta steget ut i det okända för att utforska, lära och försöka. Här vill Aalto-universitetet vara en aktiv aktör och partner. Din donation till Aalto-universitetet innebär att du stödjer arbetet för ett starkare Finland.

Donera här

Fokus på våra starka sidor

Innovationer, nya företag, arbetsplatser och välfärd

Aalto-universitetets fokusområden är ICT och samhällets digitalisering, konst och design, nya material och hållbar användning av naturresurser samt affärsverksamhet i en föränderlig global miljö. Tvärvetenskapligt samarbete och globala forskarkontakter inom nämnda områden hjälper oss att hitta nya energilösningar, planera och bygga människonära livsmiljöer samt utveckla hälsofrämjande teknik. Vår nära samverkan med näringslivet bidrar till att snabbt omsätta forskningsresultat i praktiken. Allt detta leder till innovationer, nya företag, arbetsplatser och välfärd.

Du kan stödja universitetets hela verksamhet eller donationer kan öronmärkas till ett av Aaltos tre utbildningsområden: det ekonomiska, det konstnärliga, eller det tekniska. En öronmärkad donation ger statlig motfinansiering bara om donationen är minst 10 000 euro. Om du vill donera minst 10 000 euro, vänligen kontakta vårt medelinsamlingsteam för att göra upp ett gåvobrev.

kuva

Riktade donationer

Allmänt till universitetet: Innovationskvarteret i Otnäs
Läs mer

Ett av Aalto-universitetets centrala mål är att forskning och övrig verksamhet vid universitetet i högre grad ska generera innovationer och kommersiella produkter. Detta gör vi i nära samverkan med det övriga samhället och i synnerhet med företag.

Vi har nått ett nytt skede när det gäller att utveckla tvärvetenskapliga verksamhetsmiljöer som ännu tätare och i bredare omfattning ska bli en del av forsknings- och undervisningsverksamheten. Mitt i Otnäs byggs lokaliteter för att underlätta ett konkret sam-arbete mellan universitetet och företagen. I det så kallade innovationskvarteret finns bland annat den nya generationens Design Factory som med olika former av samarbete stimulerar verksamheter med anknytning till servicesektorn, mediebranschen och hälsoteknologi. I kvarteret kommer även att finnas ett center för forskning, experiment och undervisning i  digitalisering som erbjuder en fungerande miljö för att till exempel utveckla industriellt internet.

Otnäs ska bli en innovationernas vagga där vetenskap och konst möter teknik och ekonomi. Vi bjuder in inhemska och internationella företag och samfund.

I arbetet med att utveckla Innovationskvarteret ingår även satsningar på kringtjänster för att intressentgrupperna lättare ska kunna samarbeta med både varandra och universitetet. Innovationskvarteret ligger invid Aalto-universitetets metrostation, som inom kort står klar.

Närmare upplysningar:
Design Factory
Product Design Gala

Stöd vårt arbete med att utveckla tvärvetenskaplig kompetens.
Klicka här för att ge en donation till Aalto-universitetet. Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt medelinsamlingsteam för att göra upp ett gåvobrev.

Donationer till det ekonomiska utbildningsområdet:
Affärsverksamheten i en föränderlig internationell miljö
Läs mer

Aalto-universitetets nationella och internationella uppgift är att svara mot affärslivets ständigt föränderliga behov.

Affärsverksamheten förändras konstant och kräver ny forskningskunskap och kompetens som vårt universitet bidrar med. Viktiga forskningsteman är till exempel strategiskt ledarskap, förändringar i konsumentbeteende till följd av digitaliseringen samt att hantera och dra nytta av enorma datamängder i beslutsfattandet.

 

Närmare upplysningar:

Kauppakorkeakoulu – johtavaa näkemystä (Handelshögskolan – ledande visioner), videofilm
Projektet New Global

Stöd vårt arbete med att utveckla tvärvetenskaplig kompetens.
Klicka här för att ge en donation till Aalto-universitetet. Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt medelinsamlingsteam för att göra upp ett gåvobrev.

Donationer till det konstnärliga utbildningsområdet: Människonära design ger framgång
Läs mer

Till samhällets kritiska framgångsfaktorer hör att strukturera all den information som finns i världen.

Aalto-universitetets forskning och utbildning inom konst och design lägger fokus på design av enskilda verk, produkter och tjänster samt människonära livsmiljöer. Detta ger nöjda användare samt välfungerande produkter och tjänster.

Konst skapar kritisk debatt som berikar och utvecklar samhället. Den kreativa ekonomin, bland annat spelindustrin, är en betydande tillväxtbransch. Future Media Lab forskar i och utvecklar framtidens medielösningar.

Närmare upplysningar:
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu – maailma uusin silmin (Högskolan för konst, design och arkitektur – nya perspektiv), videofilm
Högskolan för konst, design och arkitektur
Aalto Festival 2015
Aalto-universitetet, Media Factory
Living+
Mediecentret LUME

Stöd vårt arbete med att utveckla tvärvetenskaplig kompetens.
Klicka här för att ge en donation till Aalto-universitetet. Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt medelinsamlingsteam för att göra upp ett gåvobrev.

Donationer till det teknisk-vetenskapliga utbildningsområdet Teknik ger ökad välfärd
Läs mer

Aalto-universitetet är en banbrytare när det gäller digitaliseringen i undervisning och forskning i Finland. Vi skapar hållbarare energilösningar och löser några av Finlands största utmaningar inom hälso- och välfärdsteknologibranschen.

En bred forskning inom materialvetenskaper öppnar dessutom för nya samarbetsmöjligheter. Fokus ligger på bland annat nanoteknik, mikrotillverkningsteknik liksom biomaterial och avancerade funktionella material.

Stöd vårt arbete med att utveckla  tvärvetenskaplig kompetens.
Klicka här för att ge en donation till Aalto-universitetet. Om donationen är 10 000 euro eller mer, vänligen kontakta vårt medelinsamlingsteam för att göra upp ett gåvobrev.

Aalto vidareutvecklar Finlands digitalisering
ICT-branschen genomgår en stor omvandling som berör alla industrisektorer från basindustrin till teknologiindustrin.

Industriellt internet, maskinell intelligens, Big Data, 3D-skrivarnas möjligheter, digitala kundupplevelser, cybersäkerhet och många andra frågor är viktiga med tanke på Finlands framgång.

Närmare upplysningar:
Högskolan för elektroteknik
Sähkötekniikan korkeakoulu – Signaali laadusta (Högskolan för elektroteknik – Signalerar kvalitet), videofilm
Aalto Digi Platform

Tvärvetenskaplig energiforskning
Energiforskning hör till Aalto-universitetets viktigaste kompetensområde, som stärks ytterligare genom den tvärvetenskapliga Energiplattformen. Inom elektroteknik har Aalto-universitetet gjort ett genombrott i solcellsutvecklingen. Även forskningen i hållbara energilösningar är på högsta världsnivå. Till exempel Smart Grids, smarta elnät med optimal produktion och distribution.

Totalt 25 professorer med forskningsgrupper arbetar inom energiområdet. Antalet utexaminerade diplomingenjörer och magistrar är drygt 80 medan ett tiotal avlägger doktorsexamen per år.

Närmare upplysningar:
Aalto-universitetets Energiplattform
Insinööritieteiden korkeakoulu – tiedettä tekniikkaan (Högskolan för ingenjörsvetenskaper – vetenskap för teknik), videofilm
Aalto-yliopisto – kohti parempaa maailmaa (Aalto-universitetet – mot en bättre värld), video
Högskolan för ingenjörsvetenskaper
Högskolan för kemiteknik

Tillväxtmöjligheter inom hälso- och välfärdsbranschen
Utvecklingen inom hälso- och välfärdsteknologin löser en del av Finlands viktigaste utmaningar. Grundforskningens resultat leder till innovationer, applikationer och tjänster för människor.

Neurovetenskap och neuroteknologi samt otaliga andra områden inom hälsa och välfärd genererar intressanta tillväxtmöjligheter för nya företag.

Magisterprogrammet Life Science Technologies är ett kraftprov för tre av Aalto-universitets tekniska högskolor.

Närmare upplysningar:
Health Factory
Projektet aivoAALTO (hjärnVÅG)
Magisterprogrammet Life Science Technologies
COIN
Koneoppimistutkimus (Forskning inom maskininlärning), videofilm
Vetenskap på huden – projektet för artificiell hud
Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik

Materialforskning och hållbar användning av naturresurser
Aalto-universitetet har bred sakkunskap inom materialområdet när det gäller materialfysik och fysiken hos tät materia, nanovetenskap och nanoteknologi, mekanik och materialvetenskap samt hållbar användning och hantering av naturresurser.

Den materialforskning som bedrivs vid universitetet stöder tillämpningar inom närapå alla industribranscher, bland annat teknologi-, energi-, textil-, skogs- och livsmedelsindustrin.

Innovationer som föds ur materialforskningen skapar nya möjligheter för finländska och internationella företag.

Närmare upplysningar:
Vetenskap och forskning
Högskolan för kemiteknik, studerandeprojekt
Insinööritieteiden korkeakoulu – tiedettä tekniikkaan (Högskolan för ingenjörsvetenskaper – vetenskap för teknik), videofilm

Resultat 2010-2015

Från plan till handling

Aalto-universitetet har haft styrkan hos tre anrika universitet att bygga vidare på. Och på fem år har vi utvecklats till en internationellt sett ännu intressantare och mer högklassig gemenskap som sjuder av företagsamhet. De fem första åren har burit frukt. Resultatet är tvärvetenskapligt lärande och forskning av hög kvalitet.

ikoni

Vetenskap och konst möter teknik och ekonomi

Design Factory som redan har spridits till fyra kontinenter, erbjuder studerande möjlighet att arbeta i tvärvetenskapliga team för att lösa företagens praktiska problem. Aalto-universitetets energieffektivitetsprogram kombinerar forskningskunskap från alla våra discipliner. Magisterprogrammet Creative Sustainability handlar om att skapa nya hållbara lösningar.

ikoni

Studerande blir även företagare

Initiativ till stöd för företagsamhet, såsom Aalto-universitetets utbildning i företagsamhet (Aalto Ventures Program) och studerandes kraftprov SLUSH, har skapat en positiv förändring utan like i den finländska företagsamhetskulturen. Startup Sauna hjälper lovande företag att utveckla sina affärsidéer under ledning av erfarna företagare.

ikoni

Studerande i fokus

Aalto-universitets studerande kan ännu friare staka ut sin egen studieväg och även välja kurser från andra ämnesområden. Dessutom stöder Aalto-universitetet årligen internationella studier för närapå tusen studerande.

ikoni

De främsta inom sina områden strålar samman

En tredjedel av dem som har rekryterats till Aalto-universitetets nya akademiska karriärsystem för professorer kommer från utlandet. Forskarnas arbete representerar inom många discipliner den absoluta vetenskapliga toppen i världen.

ikoni

Mervärde för samhället

I internationell jämförelse är vår samverkan med företag ett av världens bästa. Samarbetet med internationella samarbetspartner, så som universiteten i Tongji och Stanford, erbjuder nya möjligheter och kontaktnät.

Aaltos fem nya mål

En framgångens brobryggare

Finland lever på export, och för att nå framgång i den globala konkurrensen behöver vår industri starka innovationspartnerskap. Genom att bedriva banbrytande forskning och utbilda nya experter skapar vi nya jobb, ekonomisk tillväxt och välfärd i Finland. Extern finansiering hjälper Aalto-universitetet att över tid hålla jämna steg med den internationella utvecklingen och bevara sin konkurrenskraft. Tillsammans kan vi lösa utmaningar, med ett starkare Finland i åtanke.

icon

Vi utbildar framtidens experter

Aalto-universitetets utbildningsprogram genererar mångsidiga experter som placerar sig på olika poster i samhället. De utexaminerade behärskar grunderna i till exempel ekonomi eller företagsamhet. Våra säregna magister- och doktorsprogram lockar även de bästa internationella studerandena.

icon

Nya metoder till stöd för lärande

Vi ser till att studerande och lärare har den nyaste tekniken och den bästa pedagogiken till sitt förfogande. Vi bjuder in företagare, formgivare/designrar och experter från företag till att bli samarbetsparter och lära ut färdigheter för affärslivet.

icon

Vi hjälper företag och samfund att förnya sig

Arbetslivets experter uppdaterar sina färdigheter via våra fortbildningskurser för vuxna. Vår ledarskapsutbildning blir en av Europas bästa.

icon

Vi löser samhällets stora utmaningar

Vår strävan är att vara en av världens bästa inom utvalda fokusområden. Våra forskare utvecklar effektivare energilösningar, unika nya material och hälsofrämjande teknik.

icon

Innovationskluster i värdsklass till Otnäs

När experter inom olika områden samverkar förändras världen till det bättre. Vi utvecklar Otnäs till världens bästa innovationskluster där vetenskap och konst möter teknik och ekonomi. Vi öppnar våra lokaliteter för att samverka med företag och samfund. Även internationella företag bjuds in till samarbete.

FUNDRAISINGTEAMETS KONTAKTUPPGIFTER

Hannu Seristö

Vicerektor

+358 50 383 2478

hannu.seristo@aalto.fi

Teppo Heiskanen

Direktör, Partnerskap och företagsrelationer

+358 50 363 3223

teppo.heiskanen@aalto.fi

Sinikka Heikkala

Chef, Givarrelationer

+358 40 090 8899

sinikka.heikkala@aalto.fi

Maria Böling

Marknadsföringspecialist

+358 50 320 6663

maria.boling@aalto.fi

Nora Rahnasto

Fundraisingspecialist

+358 50 362 2243

nora.rahnasto@aalto.fi

Anne Hirvonen

Koordinator, Partnerskap och företagsrelationer

+358 50 361 4663

anne.hirvonen@aalto.fi